Sagi Bio - Khuyến mại tưng bừng mừng Tết độc lập 30/4 và Quốc tế lao động 1/5

Tiếng Việt

  • Nền trang con

Chia sẻ kinh nghiệm

Hiệu quả sử dụng chế phẩm Sagi Bio 1 trong chăn nuôi

Hiệu quả sử dụng chế phẩm Sagi Bio 1 trong chăn nuôi

19-03-2021

Xử lý mùi hôi thối trong chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và ức chế nhiều loại vi khuẩn gây bệnh cho vật nuôi. Sản phẩm cũng dùng để xử lý môi trường bãi chôn lấp rác thải.

CÁC YẾU TỐ GÂY MÙI TỪ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI

CÁC YẾU TỐ GÂY MÙI TỪ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI

11-03-2021

     Chất thải chăn nuôi là chất thải ra trong quá trình chăn nuôi, gồm ba dạng chủ yếu: chất thải rắn (bao gồm chủ yếu là phân, chất độn chuồng, thức ăn thừa và đôi khi là xác gia súc, gia cầm chết hàng ngày), chất thải lỏng (bao gồm nước rửa chuồng, nước tắm cho vật nuôi, nước tiểu, một phần phân) và chất thải bán lỏng (gồm cả chất thải rắn và chất thải lỏng) 

MỘT SỐ VI KHUẨN GÂY BỆNH CHÍNH TRONG PHÂN GIA CẦM

MỘT SỐ VI KHUẨN GÂY BỆNH CHÍNH TRONG PHÂN GIA CẦM

11-03-2021

     Theo tài liệu của FAO có khoảng 90 loại bệnh liên quan giữa người và gia súc và nguy hiểm nhất là nhóm vi khuẩn (VK) gây bệnh đường ruột.

Video nổi bật

SP của: Công ty TNHH XD&CN môi trường Sagi

0788.233.266